سه شنبه, 12 فروردين 1399

 

مدارك مورد نياز جهت فارغ التحصيلي دانشجو :

  • 4 قطعه عكس جديد4*3با رعايت شعائر اسلامي
  • فتوكپي شناسنامه صفحه اول و صفحه توضيحات
  • اصل مدرك پايه و تاييديه تحصيلي
  • مجوز انتقال و ليست آزمون وشماره دانشجويي و شماره داوطلبي (ويژه دانشجويان انتقالي)
  • ارائه كدملي(ويژه دانشجويان گروه پزشكي)

حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم