یکشنبه, 29 فروردين 1400

آيين نامه انضباطي و مقررات خوابگاه

خوابگاه قسمتي از محيط دانشگاه محسوب مي شود و دانشجو موظف به رعايت كليه مقررات انضباطي دانشگاه در آن        مي باشد.

دانشجوياني مجاز به سكونت در خوابگاه مي باشد كه انتخاب واحد و تاييد مالي شهريه دانشگاه خود را انجام داده باشند و بدهي به دانشگاه نداشته باشند.

دانشجويان پس از دريافت مجوز اقامت در خوابگاه موظف هستند هر شب نسبت به امضاء دفتر يا ثبت اثر انگشت خود اقدام نمايند بديهي است خلاف اين امر به منزله غيبت بوده و عواقب ناشي از آن برعهده دانشجو مي باشد.

دانشجوياني كه از خوابگاه انصراف داده يا اخراج شده و يا فارغ التحصيل گرديده اند حق استفاده از خوابگاه را ندارند.

دانشجو حق تعويض و يا واگذاري اتاق خود را ندارد مگر با هماهنگي متصدي و اداره امور خوابگاه ها

دانشجو حق استفاده و نگهداري وسايل عمومي خوابگاه را در اتاق مسكوني خود ندارد.

هرگونه دستكاري و تعويض قفل و ساير وسايل بدون موافقت كتبي اداره امور خوابگاهها ممنوع است.

دانشجويان موظف هستند كليه اشكالات تاسيساتي اتاق و خوابگاه خود را هر روزه در دفتر نواقص تاسيساتي خوابگاه ثبت و به مسئول خوابگاه اطلاع دهند.

دانشجويان موظف هستند هنگام خروج از خوابگاه وسايل برقي و گازي اتاق و آشپزخانه واحد خود را خاموش و كليد اتاق خود را تحويل متصدي خوابگاه نمايد.

هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصي خود خواهد بود و متصديان خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نسبت به نگهداري اموال شخصي دانشجويان ندارند.

اسكان و پذيرش ميهمان و وابستگان دانشجويان فقط با مجوز اداره امور خوابگاه ها و بصورت محدود و با پرداخت هزينه ميهمان مقدور مي باشد.

دانشجويان موظف به رعايت و حفظ بهداشت و نظافت اتاق و اماكن عمومي خوابگاه مي باشند.

دانشجويان حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارد.

بمنظور جلوگيري از پيشامد ناگوار متصديان خوابگاه مجاز و مجاز به استفاده از كليدهاي اضافي هر اتاق كه در اختيار خوابگاه مي باشد در آخر هر شيفت كاري به كليه اتاقها سركشي نمايد و دانشجويان موظف به همكاري مي باشند.

استعمال دخانيات در خوابگاهها ممنوع مي باشد.

رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاههايي كه بعلت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي باشد بايد بگونه اي باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان نگردد.

شبها از ساعت 23 لغايت 6 بامداد بايستي سكوت عمومي اعلام گردد و در اين ساعات ساكنين خوابگاه ملزم به رعايت سكوت و آرامش خواهند بود.

فيلمبرداري در كليه محيط خوابگاه ممنوع مي باشد.

برگزاري مراسمات مختلف اعم از جشن تولد و ... كه خارج از برننامه هاي فرهنگي دانشگاه بوده ممنوع مي باشد مگر پس از اطلاع و كسب مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ها.

دانشجويان موظف به استفاده از لباس و پوشش مناسب و حفظ شئونات اسلامي در محيط خوابگاه بويژه هنگام ورود و خروج مي باشند

نصب هرگونه اعلاميه بدون مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ها ممنوع مي باشد.

شرايط دانشجوياني كه تمايل دارند بعضي از شبها در منازل خويشاوندان اقامت داشته باشند:

الف) دانشجويان مي توانند بعضي از شبها در منازل خويشاوندان ساكن در شهر مشهد (كه قبلاً مشخصات ،آدرس ، تلفن آنها و نسبت آنها با دانشجودر فرمهاي مربوط قيد شده و به تاييد اولياي قانوني دانشجو رسيده) با تكميل فرم مربوطه رفت و آمد نمايند.

ب) اداره امور خوابگاه ها و يا بازرسان كميته انضباطي درصورت لزوم مي توانند به منزل خويشاوندان دانشجو مراجعه و يا با تماس تلفني از حضور دانشجو در آنجا يقين حاصل فرمايند.

23- دانشجويان بايستي قبل از ساعت 21   در خوابگاه حضور بهم رسانند.

آيين نامه انصراف زود هنگام از خوابگاه

دانشجوياني كه قبل از پايان ترم تحصيلي متقاضي تخليه خوابگاه مي باشند شامل هزينه انصراف به شرح ذيل مي باشند.

رديف

مدت اقامت

هزينه انصراف

1

از شروع اقامت تا 10 روز

هزينه انصراف ندارد و فقط مدت اقامت بصورت روزشمار محاسبه مي گردد

2

از شروع اقامت تا يكماه پس از آن

مدت اقامت بصورت روزشمار محاسبه و 30 درصد هزينه انصراف تا پايان ترم

3

از شروع اقامت تا دو ماه پس از آن

مدت اقامت بصورت روزشمار محاسبه و 50 درصد هزينه انصراف تا پايان ترم

4

چنانچه مدت اقامت بيش از دو ماه 

انصراف پذيرفته نمي باشد و بايستي شهريه كل ترم پرداخت گردد.

حاضرين در سايت

ما 52 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم