سه شنبه, 12 فروردين 1399

نحوه ثبت نام

اسكان دائم:

دانشجويان عزيز جهت رزرو خوابگاه بايستي با مراجعه  به سايت ، يا مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و يا بصورت تلفني با پرداخت مبلغ پيش پرداخت نسبت به رزرو اتاق خود اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كليه پرداختها از طريق پورتال دانشجويي و انتخاب منو شهريه خوابگاه مي باشد.

بقيه شهريه خوابگاه بايستي بصورت ماه به ماه پرداخت گردد و قبل از پايان ترم تحصيلي تسويه حساب شود.

نكات:

دانشجوياني مي توانند در خوابگاه ساكن شوند كه از ترمهاي گذشته بدهي نداشته باشند و وضعيت تحصيلي آنها عادي باشد

دانشجوياني مجاز به اقامت در خوابگاه ها مي باشند كه انتخاب واحد و تاييد مالي شهريه داشته باشند.

مدت قرارداد براي يك سال تحصيلي است و درصورتيكه دانشجو تمايل به حضور در خوابگاه را در ترم دوم نداشته باشد بايستي در زمان مقرر (آبان ماه) كه در خوابگاه اعلام مي گردد انصراف خود را اعلام نمايد.

دانشجوياني كه در اواسط ترم تقاضاي انصراف از خوابگاه را دارند بايستي بخشنامه مربوطه به انصراف زودتر از موعد (در لينك آيين نامه ها موجود است) را مطالعه نمايند.

دانشجويان متقاضي خوابگاه هاي مريم و ناظران بايستي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها نسبت به دريافت معرفي نامه و تحويل به بنياد دانشگاه فردوسي و پرداخت وجه ، ثبت نام خود را قطعي كنند.

توجه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد هيچگونه تعهد و مسئوليتي نسبت به خوابگاه هاي خودگردان سطح شهر ندارد. 

اسكان ميهمان:

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد كه داراي انتخاب واحده بوده و وضعيت تحصيلي آنها عادي است مي توانند با هماهنگي اداره امور خوابگاه ها و واريز مبلغ 000/10 تومان  بابت هرشب اقامت نسبت به اسكان در خوابگاه اماميه بصورت ميهمان اقدام كنند.

لازم به ذكر است  هزينه اقامت بايستي  قبل از  ورود به خوابگاه و بصورت اينترنتي واريز گردد.

نكات:

آيين نامه و مقررات انضباطي خوابگاه شامل دانشجويان ميهمان نيز مي شود.

دانشجويان ميهمان بعداز پايان هر ترم تحصيلي موظف هستتند نسبت به تخليه و تحويل آن به مسئول خوابگاه اقدام نمايند، درغير اينصورت خوابگاه مسئوليتي در برابر وسايل دانشجو نخواهد داشت

حاضرين در سايت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم