سه شنبه, 12 فروردين 1399

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد داراي دو خوابگاه ملكي واقع در شهر مشهد براي خواهران ( اماميه و ياس ) و دو خوابگاه ملكي در گلبهار براي خواهران و برادران مي باشد،كه داراي كليه امكانات رفاهي اعم از اينترنت ، سالن مطالعه ، نمازخانه و ... مي باشد.

همچنين با توجه به تعداد زياد دانشجويان غير بومي در واحد مشهد قراردادي في مابينبنساد دانشگاهي فردوسي و دانشگاه آزاد واحد مشهد منعقد گرديده تا متقاضيان بتوانند در خوابگاه هاي مريم و ناظران كه وابسته به اين مي باشد با هماهنگي اداره امور خوابگاه ها اقامت نمايند.

خوابگاه اماميه

ظرفيت اتاق

نرخ هر ماه اقامت در سال تحصيلي 95-94

ظرفيت كل خوابگاه

آدرس و تلفن

2 نفر

000/140 تومان

320 نفر

بلوار اماميه – اماميه 59

36220437-36220434

3 نفر

000/130 تومان

4 نفر

000/120 تومان

5 نفر

000/110 تومان

6 نفر

000/100 تومان

7 نفر

000/90 تومان

فايل تصاوير

خوابگاه ياس

ظرفيت اتاق

نرخ هر ماه اقامت در سال تحصيلي 95-94

ظرفيت كل خوابگاه

آدرس و تلفن

2 نفر

000/190 تومان

110 نفر

بلوار فردوسي – خيابان ياس 6 پلاك 17

37670781

4 نفر

000/140 تومان

فايل تصاوير

خوابگاه هاي طرف قرارداد:

خوابگاه مريم : آدرس خيابان فلسطين 4 پلاك 60 تلفن : 37686735

خوابگاه ناظران : آدرس بلوار ابوطالب بين ابوطالب 14 و 16  تلفن : 37276468

حاضرين در سايت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم