سه شنبه, 12 فروردين 1399

مهدي حامد

سمت : رئيس اداره امور خوابگاه ها

ميزان تحصيلات : ليسانس

شماره تماس : 39232773

انيسه خسروي

سمت : كارشناس اداره امور خوابگاه ها

ميزان تحصيلات : ليسانس

شماره تماس:36232770

سالومه احمدي

سمت : كارشناس اداره امور خوابگاه ها

ميزان تحصيلات : ليسانس

شماره تماس :36232770

زهرا آهويي

سمت : متصدي خوابگاه

ميزان تحصيلات : ديپلم

زهرا نامجو

سمت : متصدي خوابگاه

ميزان تحصيلات : ديپلم

محبوبه ثقفي

سمت : متصدي خوابگاه

ميزان تحصيلات : ليسانس حوزه

حاضرين در سايت

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم