سه شنبه, 12 فروردين 1399

سلف سرويس مجتمع آموزشي مشهد

داراي دو سالن غذاخوري (خواهران –  برادران)، هريك با ظرفيت حدود 400 نفر (مجموعا 800نفر)

قاسم آباد ، چهارراه اماميه، مجتمع آموزشي

سلف سرويس دانشكده علوم پايه

داراي دو سالن غذاخوري (خواهران –  برادران)، هريك با ظرفيت حدود 150 نفر (مجموعا 300نفر)

خيابان راهنمايي ، نبش راهنمايي 26

سلف سرويس دانشكده پزشكي

داراي دو سالن غذاخوري (خواهران – برادران) هريك با ظرفيت حدود 100 نفر( مجموعا200نفر)

چهارراه خسروي ، كوچه سراب ، دانشكده پزشكي شاهين فر

سلف سرويس مجتمع آموزشي گلبهار

داراي دو سالن غذاخوري (خواهران – برادران)، هريك با ظرفيت حدود 200 نفر( مجموعا 400 نفر)

شهر جديد گلبهار، مجتمع آموزشي گلبهار

حاضرين در سايت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم