سه شنبه, 12 فروردين 1399

عباس عظيمي

  سمت * رئيس

تحصيلات * كارشناس

آدرس * اماميه 59

تلفن * 36235000

 

 

محبوبه تاجيك

سمت * كارشناس تغذيه

تحصيلات * دانشجوي دكتري

آدرس * اماميه 59

تلفن * 36220434

 

 

حسن سلطانيان

سمت * متصدي بوفه و رستوران

تحصيلات * كارداني

آدرس * اماميه 59

تلفن * 36220434

 

 

عليرضا دانه ي

سمت * متصدي بوفه و رستوران

تحصيلات * ديپلم

آدرس * اماميه 59

تلفن * 36220434

حاضرين در سايت

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم