یکشنبه, 29 فروردين 1400

نقل و انتقالات دانشجويي

 

        به منظور حرمت به شان خانواده و توجه به دغدغه‌هاي علمي ، فرهنگي و رفع مشكلات جانبي دانشجويان و به تبع آن ارتقاء تسهيلات رفاهي آنان و خانواده هاي آنان ، و در راستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه منجمله كيفيت محوري و ارتقاي سطح علمي دانشجويان ، معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مبادرت به تهيه آيين نامه نقل و انتقالات و راه اندازي سامانه نقل و انتقالات دانشجويي نموده است و با استفاده از نرم افزار تهيه شده مقرر گرديده كليه روند انتقالات دائم و ميهماني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مطابق مفاد با آئين نامه نقل و انتقالات صرفا از طريق پرتال معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس : www.stu.iau.ir  انجام پذيرد .

براي آشنايي با فعاليتهاي امور نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مي‌توان بموارد ذيل اشاره نمود :

 1. اطلاع رساني مفاد آئين نامه نقل و انتقالات و اطلاعيه‌ها ، از طريق وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ..
 2. پاسخگويي حضوري و تلفني ، رفع اشكال ، توجيه دانشجويان ، والدين و همسر .
 3. دريافت و بررسي درخواست متقاضيان نقل و انتقال از طرق سايت نقل و انتقالات و بازبيني مدارك مثبته .
 4. تشكيل سابقه براي متقاضيان نقل و انتقال .
 5. بررسي نكات آموزشي و ثبت اطلاعات واصله در سيستم جامع مكانيزه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد .
 6. بررسي ، ثبت اطلاعات و اعلان نتيجه در سايت نقل و انتقالات .
 7. تهيه پيش نويس مكاتبات و تايپ نامه ها .
 8. ورود چندين بار در روز به سايت نقل و انتقالات ، جهت اخذ اطلاعات جديد ، تجزيه تحليل و پيگيري امور جاري .
 9. برگزاري كميسيون‌هاي نقل و انتقالات ، آماده سازي وارجاع سوابق به كميسيون ، تهيه ليست و تنظيم صورتجلسات .
 10. بروز رساني و انتقال متناوب اطلاعات واصله از سايت نقل و انتقالات دانشجويي به سيستم جامع مكانيزه مشهد .
 11. نظارت و بررسي موارد پيش ثبت نام شده دانشجويان ميهمان به مشهد و رفع ايرادات در سيستم مكانيزه مشهد .
 12. ثبت نام نهايي دانشجويان ميهمان ، از واحدهاي ديگر به مشهد .
 13. برداشتن يا لغو اتمام ميهماني در سيستم جامع مكانيزه مشهد براي آن دسته از دانشجويان ميهماني كه قبلا در مشهد سابقه ميهماني داشته‌اند .
 14. فراخوان سيستمي دانشجوياني كه مراحل انتقال دائم آنان به واحدهاي ديگر پايان يافته است (جهت تسويه حساب) .
 15. تغيير سيستمي وضعيت ترمي دانشجوياني كه مراحل ميهماني آنان به واحدهاي ديگر پايان يافته است .
 16. اعمال تغيير در ستون آخرين وضعيت تقاضاي دانشجو به واحد ديگر (در سايت نقل و انتقالات) .
 17. اعمال تغيير در ستون آخرين وضعيت تقاضاي دانشجو از واحد ديگر (در سايت نقل و انتقالات) .
 18. بررسي مراجعه يا عدم مراجعه دانشجويان از واحدهاي ديگر به مشهد .
 19. اخذ ابلاغيه ها ، استعلام ها و مجوزهاي كتبي از سازمان مركزي داشگاه آزاد اسلامي و در صورت لزوم پاسخگويي .
 20. اخذ و ارسال فيش‌هاي مربوط به هزينه بررسي مدارك به سازمان مركزي  مطابق با ابلاغيه‌ها و مجوزهاي كتبي .
 21. آمارگيري و تهيه گزارش .

 

حاضرين در سايت

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم