یکشنبه, 29 فروردين 1400

برنامه حضور روانشناسان و روانپزشكان

دانشكده مهندسي

دانشكده علوم  انساني

دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم        تربيتي

 

روز حضور

خانم دروگر

خانم عراقيان

----------------

آقاي برابريان

 

شنبه

خانم عراقيان

خانم دروگر

آقاي حسيني

اقاي برابريان

آقاي دكتر سعادتيان

 

يكشنبه

آقاي برابريان

خانم عراقيان

----------------

خانم دروگر

خانم دكتر جوانبخت

دوشنبه

----------------

خانم دروگر

خانم عراقيان

آقاي برابريان

آقاي دكتر ضيايي

سه شنبه

----------------

خانم عراقيان

------------------

خانم دروگر

آقاي برابريان

خانم دكتر جوانبخت

چهارشنبه

------------------

آقاي حسيني

خانم دروگر

خانم عراقيان     خانم دكتر جوانبخت

آقاي برابريان

پنج شنبه

 

 

حاضرين در سايت

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم