Portal Info
Travel

به نام خدا

دفترمشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

مشاوره يك جريان يادگيري است كه از طريق رابطه بين دو نفر انجام مي شود. در اين رابطه مشاور با داشتن مهارتها و صلاحيتهاي علمي مي كوشد مراجع را با روشهاي علمي ياري كند تا بيشتر خود را بشناسد و مهارتهاي اجتماعي لازم را براي يك زندگي سازنده كسب كند.

اهداف كلي دفتر مشاوره :

1 توانمند سازی دانشجويان در جهت شناخت استعدادهای فردی و اجتماعی

2 آماده سازی مراجعین برای مقابله موثر و کارآمد با مشکلات زندگی و نیل به سازگاری

3 یاری در جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانی و عاطفی و شخصیتی و ارتقاء سطح بهداشت روانی

4 ایجاد نگرش مثبت و آمادگی برخورد با مشکلات و تقویت اعتماد به نفس

 

خدمات كلي دفتر مشاور:

1- مشاوره تحصیلی : برنامه ریزی درسی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجويان

2- مشاوره خانوادگی : حل تعارضات و سازگاری منطقی زوجين

3 -مشاوره ازدواج : ملاکهاي صحيح  انتخاب همسر و تناسب شخصیتی و عاطفی بين زوجين

4- روان درمانی : درمان روانشناختي مشکلات روانی ، اضطراب ، افسردگی و عدم اعتماد به نفس

5- روانپزشکی : درمان داروئی بیماریهای روانی و اختلالات رفتاری و عصبی

6- مشاوره کودک : درمان اختلالات روانی عاطفی و رفتاری کودکان ، مشاوره در زمينه  سازگاری كودك و روشهاي فرزند پروري مثبت

7- ترک اعتیاد : دارو درمانی و مشاوره

8-كارگاه هاي آموزشي مهارتهاي زندگي

9- برگزاري سخنراني در دانشكده هاي مختلف

10- برگزاري سخنراني درخوابگاه هاي دانشجويي

11- برگزاري همايش هاي بهداشت روان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

مراكز دفتر مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد :

1 دانشکده علوم تربیتی : بلوار سجاد ، خيابان عميد ، عميد 12 ،

تلفن  6097493

2 دانشکده علوم پایه : خیابان راهنمایی ، راهنمایی 23  ،

تلفن  8408008

3 دانشکده علوم انسانی : قاسم آباد ،  خيابان شاهد  

تلفن 6613449 ، داخلی 164

4 دانشکده مهندسی : قاسم آباد ، خيابان استاد يوسفي

 تلفن  6628430

     

 

حوزه معاونت دانشجويي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دفترمشاوره وراهنمايي

 

            

 

Rock music
Magical travel